special-lease-coffee  
  Facebook Fan Page
intercof machine Coffee Syrup Machine Gallery Event
 

 
 
Professional Coffee Solutions
 
วันเวลากว่า 10 ปี ไม่เพียงแค่นาฬิกาที่หมุนผ่าน
แต่คือประสบการณ์บนเส้นทางสาย
          “ธุรกิจกาแฟสด”

การได้มีโอกาสสัมผัสถึงวัฒนธรรมกาแฟจาก
เกือบทั่วโลก ทำให้เราไม่ หยุดยั้งที่จะพัฒนา
ศักยภาพ และรักษามาตรฐานสินค้า และการ
บริการให้แก่ลูกค้า

อินเตอร์คอฟ 1978 กรุ๊ป ผู้จัดจำหน่าย
เครื่องชงกาแฟ, เครื่องบดเมล็ดกาแฟ,
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ, เครื่องปั่นสมูธตี้
มาตรฐานยุโรป พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบวงจร

เมล็ดกาแฟที่คั่วสดใหม่จากโรงคั่วของเรา,
ใบชาเขียว, ชานม และวัตถุดิบอื่นๆ

 
ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราได้รับ
ความไว้วางใจ จากลูกค้าตลอดมา

นอกจากอุปกรณ์และวัตถุดิบคุณภาพ เรายังมี
บริการกาแฟสดนอกสถานที่ ด้วยการยกร้าน
กาแฟพร้อมบาริสต้าออกไปบริการให้ท่านถึง
สถานที่ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง
ในขณะนี้

สอบถามข้อมูล
02-578 8035 / 086-331 0802
เยี่ยมชมข้อมูลของเราเพิ่มเติมที่
www.facebook.com/intercof
งานประมูลปลาคราฟ ที่พุทธมณฑลสาย3
      วันที่15 มกราคม 2560
งานประมูลปลาคราฟ ที่พุทธมณฑลสาย3
 
     
งานประชุมศูนย์ราชการ
   
งานประชุมที่ Emporium tower
 
Eventงานกาแฟ โรงพยาบาลศิริราช
   
   

INTERCOF (Specialty Coffee Academy)

LAB CERTIFIED by SCAA ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา
และรองรับการเรียนการสอนของสถาบันต่างๆ เช่น SCAE, SCAA และ CQI

Based in the Bangkok, Thailand INTERCOF was founded by Mr.Woody in 2008
Since the start in coffee and Ingredients retail and from 2012 we Startsour new Coffee roasting Factory.
In 2015 then we focus on educational and consultancy with all international coffee association. 
 
 
หน้าหลัก |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specialty Coffee Association of AMERICARoasters GuildDiedrichroastersCoffeelismLACimbaliCasadio